Home Identity

Esileht / Garantii

Garantii

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale.

Eelduseks sealjuures on, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal juhul, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Puuduse ilmnemisel palume:

 Saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info[ät]homeidentity.ee koos võimalikult täpse kirjeldusega avastatud puudusest;

 juurde lisada võimalusel pildimaterjal;

 märgi juurde kontaktandmed.

Peale avalduse saabumist võtame ühendust koheselt (kuni 5 tööpäeva), et leppida kokku edasine tegevus.